Άλλες Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Λύσεις

Η AGILE ενημερώνεται συνεχώς για τις διεθνείς εξελήξεις στον χώρο της πληροφορικής και επιδιώκει μέσω στρατηγικών συμμαχιών να προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές λύσεις:

Η AGILE παρέχει τις ακόλουθες κάθετες λύσεις στην ελληνική και Κυπριακή αγορά:
Microsoft MRMS το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία συστήματα λιανικής POS παγκοσμίως
ContractX η κορυφαία λύση για επαγγελματική και αποτελεσματική διαχείριση συμβάσεων


Contract Management με το ContractX.

Το 80% των συναλλαγών μιας επιχείρησης διέπεται σήμερα από συμβάσεις. Η τάση είναι αυξανόμενη ενώ και το περιεχόμενο γίνεται όλο και πιο σύνθετο. Η παρακολούθηση αυτών με συμβατικά μέσα είναι σχεδόν αδύνατη. Διεθνής έρευνα έχει αποδείξει πως οι εταιρείες μπορούν να ελαττώσουν έως και 2% το κόστος λειτουργίας τους με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού παρακολούθησης συμβάσεων. Η AGILE παρέχει στην Ελλάδα το παγκοσμίως κορυφαίο προϊόν ContractX., που βασίζεται στην τεχνολογία XML και έχει χαρακτηριστεί από το Gartner’s “Market scope: Contract Management 2007” με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία