Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις (ΜΥΦ) 2014

taxisnet
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η πιλοτική εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δοκιμές στο https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/ Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet, και μπορείτε να δημιουργήσετε δοκιμαστικές εγγραφές για όποιον επιθυμείτε χωρίς συνέπειες, μια και όλες θα διαγραφούν στο τέλος Ιανουαρίου 2014.

Ελληνικοποίηση SAP & νέος Κ.Φ.Α.Σ. 2013

Οι βασικές αλλαγές στην παραμετροποίηση και τον τρόπο λειτουργίας του SAP ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αλλαγές στα παραστατικά (legal documents)
  • Αλλαγές στην Αναλυτική Λογιστική (λογ. 94)
  • Αλλαγές στις επιταγές (ΑΦΜ)
  • Αλλαγές στις εκτυπώσεις βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Αλλαγές σχετικά με την τήρηση του ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου
  • Προαιρετικές αλλαγές σχετικές με Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και την ηλεκτρονική φύλαξη στοιχείων