Ελληνικοποίηση SAP & νέος Κ.Φ.Α.Σ. 2013

Οι βασικές αλλαγές στην παραμετροποίηση και τον τρόπο λειτουργίας του SAP ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αλλαγές στα παραστατικά (legal documents)
  • Αλλαγές στην Αναλυτική Λογιστική (λογ. 94)
  • Αλλαγές στις επιταγές (ΑΦΜ)
  • Αλλαγές στις εκτυπώσεις βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Αλλαγές σχετικά με την τήρηση του ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου
  • Προαιρετικές αλλαγές σχετικές με Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και την ηλεκτρονική φύλαξη στοιχείων

pdfκατεβάστε την παρουσίαση (.pdf)