Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση

 Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση

Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου το βιβλίο του Δημήτρη Χατζηγιαννάκη, που έγραψε μαζί με τον Ηλία Τατσιόπουλο και το Νίκο Μαρμαρά με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση”.

 

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να αποτελέσει το κύριο βοήθημα για τις διοικήσεις και τους εργαζομένους στις Ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις γύρω από τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές της Διοίκησης των επιχειρήσεων και της
Κοστολόγησης. Παράλληλα με κατάλληλα παραδείγματα επιτρέπει στους αναγνώστες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων όπως το SAP ERP , Το βιβλίο αυτό διδάσκεται στο Ε.Μ Πολυτεχνείο στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και συνδυάζει διεξοδικά τα θέματα της βιομηχανικής παραγωγής με τη λογιστική τους αποτίμηση, αποτυπώνοντας τη μεγάλη εμπειρία των συγγραφέων σε θέματα συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης υλικών, διαχείρισης ποιότητας, συντήρησης εξοπλισμού και κοστολόγησης.

Βρείτε λεπτομέρειες στο www . papasotitiriou . gr με κλειδί «Χατζηγιαννάκης» και στο Google με κλειδί «Χατζηγιαννάκης + Κοστολόγηση».

Το 655 σελίδων βιβλίο «Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση» περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

 • ΜΕΡΟΣ Α Παραγωγή και Εφοδιασμός
  • Εισαγωγή στη Βιομηχανική Διοίκηση
  • Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
  • Διαχείριση Υλικών
  • Διαχείριση Ποιότητας
  • Οργάνωση και μελέτη εργασίας
 • ΜΕΡΟΣ Β: Κοστολόγηση με τη βοήθεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους
  • Λογιστική Κέντρων Κόστους και Γενικών Εξόδων
  • Λογιστική Αποθεμάτων
  • H αποτίμηση των Αποθεμάτων, το Βιβλίο Αποθήκης και η Αναλυτική Λογιστική των Υλικών
 • Παράρτημα:

Περιλαμβάνει υποδείγματα εκτυπώσεων αποτίμησης υλικών και βιβλίων αποθήκης
του πληροφοριακού συστήματος SAP ERP.

 • Γλωσσάρι :

Περιλαμβάνει τους ορισμούς για τις σημαντικότερες έννοιες της παραγωγής, της
διαχείρισης υλικών, της διαχείρισης ποιότητας, της συντήρησης εξοπλισμού και της
κοστολόγησης στα Αγγλικά και Ελληνικά.