Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις (ΜΥΦ) 2014

taxisnet
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η πιλοτική εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δοκιμές στο https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/ Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet, και μπορείτε να δημιουργήσετε δοκιμαστικές εγγραφές για όποιον επιθυμείτε χωρίς συνέπειες, μια και όλες θα διαγραφούν στο τέλος Ιανουαρίου 2014.