• agility
 • agile services
 • agile projects
 • Ευελιξία (Agility) στο επιχειρείν
  Ευελιξία στο επιχειρείν, ορίζεται η ικανότητα μιας επιχείρησης να διαισθάνεται και να ανταποκρίνεται σε επιχειρησιακές ευκαιρίες ώστε να παραμένει τεχνολογικά καινοτόμος και ανταγωνιστική σε ένα μεταβαλλόμενο θυελλώδες ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • AGILE υπηρεσίες
  Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην παράδοση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου. Ένα από τα κλειδιά για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους σε όλες τις φάσεις του έργου. Αυτό εξασφαλίζει ελαχιστοποίηση του κινδύνου, διαρκή ποιότητα και προστιθέμενη αξία για τον πελάτη στο ελάχιστο κόστος.
 • AGILE Διαχείριση έργων
  Η εταιρεία AGILE ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης έργων του PMI. Όλοι οι διαχειριστές έργων διαθέτουν την σχετική πιστοποίηση και εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα PMI, Prince2 και Agile ώστε να εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πελάτες τους.

Κάθετες Λύσεις

Κάθετες ΛύσειςΗ υλοποίηση έργων SAP ERP είναι μια σύνθετη διαδικασία σημαντικού κόστους και πολύ μεγάλης σημασίας για την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων που απαιτεί μεγάλη εμπειρία και υπευθυνότητα τόσο από τους εργολήπτες – υλοποιητές όσο και από τις επιχειρήσεις-χρήστες του συστήματος.

Η Agile Α.Ε. είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους υλοποιητές νέων εγκαταστάσεων SAP καθώς παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό:

 • Διαθέτει μόνιμο έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό με πρόσφατη επίσημη πιστοποίηση από την SAP AG (SAP certified consultants) που εξασφαλίζει την ορθή εγκατάσταση με χρήση των νέων χαρακτηριστικών των τελευταίων εκδόσεων του SAP, εξασφαλίζοντας για τους πελάτες τις πιο σωστές και ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Όλα τα στελέχη της Agile Α.Ε. είναι επίσης πιστοποιημένα στην εφαρμογή των διεθνών πρότυπων Διαχείρισης Έργων (International Project Management standards) του PMI, τα οποία σε συνδυασμό με τις αρχές της ευέλικτης επιχείρησης αλλά και τη μεθοδολογία ASAP της SAP εξασφαλίζει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους πελάτες.
 • Είναι η μοναδική εταιρία συνεργάτης SAP στην Ελλάδα που έχει επενδύσει στην εκπαίδευση, και πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδεύσεων SAP στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη SAP Hellas, διαθέτοντας κατάλληλες αίθουσες, ειδικά εκπαιδευτικά συστήματα SAP τόσο για τους πελάτες όσο και για το προσωπικό της Agile A.E., το οποίο έχει ειδικά εκπαιδευτεί σε όλα τα υποσυστήματα, με μεγάλη έμφαση στα θέματα (κάθε υποσυστήματος) που σχετίζονται με τα Χρηματοοικονομικά, την Κοστολόγηση, τις νομικές υποχρεώσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων και τις διασυνδέσεις σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων με το SAP, που αποτελούν και τον πυρήνα των παρεχομένων στην Ελλάδα συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Παρέχει υψηλή Εξυπηρέτηση με χαμηλό κόστος παραδίδοντας τα έργα που αναλαμβάνει στο σωστό χρόνο και στο σωστό κόστος, παρέχοντας περισσότερα από όσα υπόσχεται, ελεγμένα, με τεκμηρίωση και με εκπαίδευση προς τους χρήστες, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών σε βάθος χρόνου χτίζοντας μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες με ενδιαφέρον και μετά την τιμολόγηση και συνεχείς βελτιώσεις προς όφελος των πελατών
 • Ελέγχει λεπτομερώς τα παραδοτέα εξασφαλίζοντας υψηλή Ποιότητα καθώς οι ιδρυτές της Agile A.E. είναι άνθρωποι των επιχειρήσεων και γνωρίζουν τι σημαίνει εξυπηρέτηση από τους συμβούλους SAP, και τι απαιτείται για να καταλαβαίνουν τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες των πελατών, και γι’ αυτό εμπλέκονται και οι ίδιοι από την αρχή μέχρι το τέλος σε όλα τα έργα, ελέγχοντας συστηματικά όλα τα παραδοτέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη παρεχόμενη ποιότητα, η οποία είναι η καλύτερη διαφήμιση για την Agile A.E., και της επιτρέπει να γίνεται ο σταθερός προτιμώμενος συνεργάτης SAP, ολοένα και περισσότερων πελατών.
 • Επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες όπως η Service Oriented Architecture (SOA) και η XML, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες τους τώρα και στο μέλλον, με το ελάχιστο δυνατό κίνδυνο και κόστος και τη μέγιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα σε σύνθετα περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν και εφαρμογές non SAP


Η επιτυχημένη επαγγελματική ενασχόληση με το SAP και η τεράστια εμπειρία των ιδρυτών της Agile A.E. από το 1994, οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να παρέχουν υπηρεσίες και οι ίδιοι στους πελάτες και να ελέγχουν την ποιότητα όλων των εργασιών εξασφαλίζει για τους πελάτες τα καλύτερα δυνατά παραδοτέα και αποτελέσματα.

Επικοινωνία


address  Ιερού Λόχου 19 // Μεταμόρφωση Αττικής , 14452 

phone  Τηλ: +30 2102855866 // Fax: +30 2102855869
sap partner r tm p                partner microsoft